Tórické kontaktní čočky

Tórické kontaktní čočky slouží ke korekci astigmatismu. Na trhu existují tórické čočky tvrdé i měkké, různých materiálů a designu.

Design tórických čoček

Astigmatismus může být úspěšně korigován jak tvrdými tak měkkými kontaktními čočkami. Výběr čočky je určován refrakčním stavem, toricitou rohovky a požadavky klienta.

Podle umístění tórické plochy můžeme torické kontaktní čočky rozdělit na:

předně tórické
zadně tórické
bitórické
s tórickým okrajem

Pro aplikaci tórických čoček je směrodatná jejich rotační stabilita, předvídatelnost rotace a samozřejmě korekce astigmatismu. Tyto tři faktory výrazně ovlivňují úspěšnost aplikace. Design čoček a způsob jejich stabilizace se v poslední době velmi rozvinul.

Existuje několik způsobů stabilizace osy cylindru tórické čočky:

  • Dolní seříznutí se většinou používá spolu s prizmatickým balastem. Nevýhodou je nebezpečí poškození limbu, rohovky nebo spojivky. Dvojí seříznutí by mělo kopírovat tvar víček, ale převážně bývá paralelní. Navíc je při výrobě těžké dodržet přesně stejné parametry. Tento způsob není příliš účinný.
  • Dynamická stabilizace znamená ztenčení horního a dolního okraje čočky. Pohyb víčka po čočce při mrkání je plynulejší, stabilizace čočky je poměrně dobrá.
  • Tóricita zadní plochy může kromě korekce astigmatismu sloužit i jako stabilizace čočky na oku. Podobný efekt má torická okrajová zóna čočky.
  • Prizmatický balast byl v minulých desetiletích nejčastěji pouţívaným typem stabilizace. Nevýhodou tohoto zesílení v dolní polovině čočky je zvýšené vnímání přítomnosti čočky u dolního okraje víčka
    a snížená propustnost pro kyslík a tím i zvýšené riziko vzniku neovaskularizace.
  • Jednotlivé typy stabilizace se dají vzájemně kombinovat.


Doporučujeme:

Místo brýlí zkuste radši oční čočky